Osiedle Ogrody w Poznaniu


Idź do treści

Kurier Ogrodowy nr 2 / 2015r.

Kurier Ogrodowy I kwartał 2015r.

Najnowszy Kurier Ogrodowy I kw. 2015r. do pobrania tutaj

a w nim
- informacje dotyczące wyborów osiedlowych 22 marca br.,
- sprawozdanie Rady Osiedla z ostatniej kadencji,
- co nam się udalo zrobić,
- wiele innych informacji osiedlowych

22 marca wybory do Rad Osiedli. Idziemy do urn i głosujemy na naszych przedstawicieli

Glosujemy w stałych miejscach głosowania.
Okręg I-Ogrody

Na Osiedlu Ogrody można zagłosować na maksymalnie 15 kandydatów

Lp. Nazwisko i imiona wiek zawód lub wykształcenie

CYBICHOWSKI Janusz Stefan 68 średnie techniczne, ekonomista
KACZMAREK Bartosz 32 technik mechanik precyzyjny
KEMPA Eugeniusz 73 inż. budownictwa lądowego
KONIECZNY Stefan Michał 69 inż. mechanik
KOSTRZEWSKA Blanka Magdalena 25 mgr zdrowia publicznego
KOSTRZEWSKA Iwona 54 lekarz medycyny
MACIEJEWSKA-DĘBSKA Justyna 43 nauczyciel
MAJCHRZAK Zbigniew 64 wyższe techniczne
PIASNA Teresa 57 handlowe
RAJCH Marek 43 nauczyciel akademicki
ROBACZYK Tomasz 53 mgr inż. mechanik
SCHLEGEL Michał Jerzy 24 administratywista
SCHNEIDER Jan Rafał 40 wyższe - politolog
SOBOLEWSKI Łukasz 38 wyższe
WAWRZYNOWSKI Zygmunt Michał 62 zawodowe
WILCZEWSKA Anna Maria 38 wyższe
WNUK Jerzy 67 mgr ekonomii
ZABOROWICZ Danuta 58 agent ubezpieczeniowy

Najnowszy Świąteczny Kurier Ogrodowy

Najnowszy Kurier Ogrodowy nr 3/2014r. - zachęcam do lektury

Społeczna (osiedlowa) koncepcja zagospodarowania Rusałki i Golęcina


Przedstawiciele 7 jeżyckich Rad Osiedli (Sołacz, Podolany, Smochowice-Krzyżowniki Jeżyce, Strzeszyn oraz Ogrody) wspólnie opracowały osiedlową koncepcję zagospodarowania bardzo ważnego i cennego dla mieszkańców terenu: Rusałki, Hipodromu Wola oraz Golęcina. Po długich i burzliwych dyskusjach powstał pomysł, co może znaleźć się na tym obszarze, aby jak najlepiej służył Poznaniakom.
Poniższa koncepcja, na podstawie załączonej analizy akustycznej, jest niechętna powrotowi sportu żużlowego na Golęcin. Z uwagi na fakt, że zdania mieszkańców są tutaj podzielone, a projekt żużla na Golęcinie był jednym ze zwycięzców zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, Rada Osiedla Ogrody nie zajęła stanowiska w tym zakresie. Uważamy bowiem, że wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim powinny być wiążące. Jeżeli są przeciwskazania środowiskowe i akustyczne, to władze miejskie powinny wskazać inną lokalizację na realizację inwestycji wskazanej w budżecie obywatelskim.


koncepcja do pobrania

Kurier Ogrodowy nr 2/2014 - zapraszamy do lektury

Zapraszamy do lektury czerwcowego Kuriera Ogrodowego.
pobierz Kurier tutaj

Nowy Kurier Ogrodowy nr 1/2014 polecamy

Gdzie będę głosować w najbliższych wyborach?

Z reguły Poznaniacy doskonale wiedzą, gdzie mieści się ich lokal wyborczy. Przed najbliższymi wyborami jednak warto sprawdzić, gdzie mieści się "mój" lokal wyborczy, bowiem - zgodnie z zapisami nowego Kodeksu wyborczego - w Poznaniu dokonano zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.

Już w najbliższych wyborach, w 2014 r., niektórzy mieszkańcy będą oddawać swoje głosy w innych niż do tej pory lokalach wyborczych.

Jak znaleźć "swój" lokal wyborczy?

Sposób 1: korzystając z cyfrowego planu miasta odnajdujemy swój adres zamieszkania - nazwę ulicy i numer domu wpisujemy w pole "wyszukaj ulicę". Po kliknięciu zakładki "szukaj", na planie pojawi się wizytówka "naszego" adresu. Wśród informacji opisujących punkt adresowy znajduje się m.in. odnośnik z lokalizacją komisji właściwej dla danego adresu oraz numery obwodu i okręgu wyborczego. Odnośnik prowadzi też bezpośrednio do budynku lokalu wyborczego (zdjęcie) oraz informuje nas, czy lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.


Sposób 2: korzystając z cyfrowego planu miasta zaznaczamy opcję "wybory" - na ekranie pojawią się wszystkie siedziby komisji wyborczych na terenie Poznania.

Na planie można też zobaczyć granice wszystkich okręgów i obwodów wyborczych.

Sposób 3: kontaktując się z pracownikami Poznan*Kontakt pod numerem 61 646 33 44 można uzyskać informacje dotyczące lokalu wyborczego, takie jak adres czy dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAWIADOMIENIE Z GEOPOZU

Polecamy lekturę nowego "Kuriera Ogrodowego"

Konsultacje społeczne projektu Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej

Konsultacje Planu transportowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Aglomeracji Poznańskiej, zwanego dalej "planem transportowym".
Więcej informacji tutaj

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Finał osiedlowego etapu konkursu Zielony Poznań

WsteczPlayDalej

NOWY NUMER KURIER OGRODOWY - ZAPRASZAMY DO LEKTURY

W najnowszym numerze m.in.
- relacja ze spotkania z Prezydentem Poznania
- z działalności Rady Osiedla
- fotorelacja z integracyjnego festynu szkolno-osiedlowego.

pobierz Kurier tutaj

Integracyjny festyn szkolno-osiedlowy. Kto nie był, niech załuje:)

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

SPOTKANIE PREZYDENTA POZNANIA Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 10.05.2013 r. w auli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu obyło się spotkanie Rady Osiedla Ogrody oraz mieszkańców z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym. Plan spotkania był 3-częściowy: najpierw spotkanie z Radą Osiedla Ogrody, następnie spotkanie otwarte z mieszkańcami, a na końcu spotkania indywidualne.
W czasie godzinnego spotkania z Radą Osiedla - Prezydent wysłuchał najważniejszych problemów z jakimi stykają się na co dzień Radni Osiedla Ogrody, nakreślonych na początku przez Zastępczynię Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ogrody Panią Annę Wilczewską. Dotyczyły one m.in.: remontu ul. Dąbrowskiego, przeniesienia pętli na ul. Polską, remontu ul. Szpitalnej, pomysłu budowy parkingu przu ul. Szamarzewskiego (przy Osrodku Szkolno-Wychowawczym), problemu miejsc parkingowych przy ul. Nowy Świat, zagospodarowania budynków po starej rzeżni przy ul. Wilkońskich, remontu ul. Botanicznej, ustawienia śmietników na pl. Waryńskiego.
Spotkanie otwarte z mieszkańcami przewidziane zostało na godzinę 16:00. Po tej części, od godz. 17:00 odbywały się rozmowy indywidualne.
Spotkanie otwarte z mieszkańcami rozpoczął Przewodniczący Zarządu Osiedla Ogrody Pan Zygmunt Wawrzynowski, który w imieniu Rady Osiedla Ogrody przywitał Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego oraz obecne osoby. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Podziękował mieszkańcom, którzy przybyli na spotkanie i oddał im głos. Pierwszy problem zgłosiła Pani, która od 2008 r. prosi o naprawę asfaltowej nawierzchni uczęszczanej przez pieszych na ul. Szpitalnej. Droga ma około 78 metrów, a liczne dziury i nierówności wypłukanego asfaltu utrudniają pokonanie tego odcinka. Mieszkanka Osiedla poruszyła również kolejną kwestię, dotyczącą zamalowanych szyb w tramwajach. Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny w słowie wstępnym podkreślił szczególną rolę rad osiedli, jako samorządu będącego najbliżej mieszkańców. Wyjaśnił, iż lokalnymi sprawami zajmują się Rady Osiedli, które jednak mają ograniczone fundusze, a pieniędzy z budżetu miasta na ten cel nie ma. Następnie Prezydent poruszył problem pomalowanych szyb w tramwajach. Wyjaśnił, że reklamy przynoszą spory zysk. Pieniądze z nich wpływają do MPK, które ściąga z reklam około 1 mln zł. Następnie inna mieszkanka Osiedla Ogrody poruszyła problem wsiadania do tramwaju przy Rynku Jeżyckim. Prezydent poinformował, iż planowane jest wybudowanie tzw. przystanków wiedeńskich. Konstrukcja takiego przystanku polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Takie rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. W pierwszej kolejności tego typu przystanek powstałby na ul. 28 czerwca. Kolejna Pani zabrała głos w sprawie parkowania samochodów na Placu Waryńskiego od 1-9. Problem dotyczy parkowania samochodów przed kioskami i tym samym powodowania utrudnień w ruchu pieszych. Prezydent zaproponował wprowadzenie strefy na całych Ogrodach oraz ograniczenia wjazdów samochodów dostawczych. Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Handlu i Usług Pani Sylwia Maćkowiak dodając, iż droga wewnętrzna należy do trzech właścicieli. Prezydent zasugerował, iż dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie słupków i ograniczenie przez to wjazdu samochodów dostawczych w określonych godzinach. Kolejny problem poruszył mieszkaniec ul. Engestroma informując o uszkodzonym przez korzenie drzew chodniku na ul. Dąbrowskiego od ul. Szpitalnej. Prosił, by zainteresować się sprawą wymiany płytek na tym odcinku chodnika oraz wycięciem korzeni drzew, które je uszkadzają. Mieszkaniec zgłosił również sprawę dotyczącą nie tylko Osiedla Ogrody, ale całego miasta Poznania - malowideł na budynkach. Poruszył też problem właścicieli nie sprzątających po swoich czworonogach. Wyraził opinię, iż Straż Miejska powinna z samego rana kontrolować ulice i wystawiać mandaty. Prezydent wyjaśnił, że Straż Miejska pracuje w określonych godzinach i może interweniować tylko wtedy, gdy jest w mundurze. Odpowiadając na pytanie dotyczące graffiti na murach Prezydent poinformował, iż jest to niszczenie cudzego mienia, jednak graficiarzy trudno złapać. W kwestii chodnika na ul. Dąbrowskiego Prezydent oznajmił, iż projekt naprawy chodnika jest kosztowny i aby go sfinansować, potrzeba środków. Następnie głos przekazany został kolejnemu mieszkańcowi Osiedla Ogrody, który przedstawił pomysł wprowadzenia systemu pokazującego na liczniku ile sekund zostało do zmiany koloru świateł. Takie systemy działają w wielu krajach UE i stanowią ułatwienia dla kierowców. Mieszkaniec chciał dowiedzieć się czy w ciągu najbliższych lat jest szansa na wprowadzenie takiego sytemu w Poznaniu. Prezydent w odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśnił, że w najbliższych latach nie planują tego rozwiązania, gdyż jest to mało opłacalne. W planie jest natomiast wprowadzenie systemów transportowych informujących o przyjeździe tramwaju na przystanek. Kolejny problem poruszony przez innego mieszkańca dotyczył oświetlenia tramwajów. Mieszkaniec Osiedla Ogrody uważał, że większość motorniczych nie wyłącza oświetlenia tramwaju po przyjeździe na pętlę tramwajową, przez co niepotrzebnie zużywana jest energia. Prezydent zapewnił, że przekaże problem odpowiednim służbom. Następna kwestia poruszona przez kolejną Panią dotyczyła problemu z jakim się zmaga, a mianowicie grożącej jej 27 maja eksmisji i konieczności zapłaty blisko 4000 zł. Prezydent obiecał, że postara się pomóc. Kolejny problem zgłosił Pan mieszkający na Botanicznej. Wyjaśnił, że są kłopoty z parkowaniem na poboczach. Zadał Panu Prezydentowi pytanie kiedy planowany jest remont. W odpowiedzi Prezydent wyjaśnił, że szanse na sfinansowanie tego projektu są małe, gdyż na razie nie ma środków finansowych na ten cel. Następnie głos zabrała Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ogrody Pani Anna Wilczewska, która poinformowała, że w projekcie przewidziano aby kostkę z ulicy przenieść na miejsca parkingowe. Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny zaproponował pomysł wprowadzenia spowalniaczy. Kolejny problem zgłoszony przez mieszkańca Osiedla Ogrody dotyczył ul. Engestroma. Mieszkaniec zaproponował by postawić z jednej strony ulicy zakaz parkowania samochodów, czyli takie rozwiązanie jakie niedawno udało się wprowadzić na ul. Wiosennej. Zaproponował też wymianę chodnika na ul. Dąbrowskiego oraz wprowadzenie parkingu buforowego od ul. Szpitalnej najlepiej do Rynku Jeżyckiego. Prezydent wyjaśnił, że parking buforowy to kosztowne przedsięwzięcie, ale jest plan wybudowy takiego parkingu za Aleją Polską. Jest to jednak duże wyzwanie, gdyż trzeba by przedłużyć linie tramwajowe. Prezydent poinformował, że pomysł ten będzie rozważany, gdyż strefa porządkuje parkowanie. Kolejna Pani przedstawiła problem często uczęszczanej przez pieszych ul. Nowina. Mieszkanka uważała, że przeniesienie pętli na ul. Polską odciążyłoby ulice w dzielnicy willowej. Prezydent wyjaśnił, że projekt przeniesienia pętli na ul. Polską wart jest powyżej 1 mld zł. Jest zamiar zrealizowania tego projektu razem z partnerem finansowym, który wybudowałby tam centrum handlowo-usługowe. Następnie głos został oddany mieszkance Osiedla Ogrody wypowiadającej się na początku spotkania. Pani poruszyła kolejny raz problem stanu chodnika od ul. Szpitalnej do Bukowskiej. Przewodniczący Zarządu Osiedla Ogrody Pan Zygmunt Wawrzynowski przypomniał, że w poprzednim numerze Kuriera Ogrodowego przedstawiony został plan finansowy, w którym remont wspomnianej wyżej ulicy rozłożony został na 2 lata w związku z ograniczoną ilością środków finansowych na ten cel. Na zakończenie spotkania Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny podziękował wszystkim za przybycie.


protokołowała: Blanka KostrzewskaNAJNOWSZY NUMER KURIERA OGRODOWEGO

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Kuriera Ogrodowego, a w nim m. in:
- zmiany związane z ustawą "śmieciową"
- z działalności Rady Osiedla Ogrody
- jak oczyścić organizm na wiosnę

pobierz Kurier tutaj

Zapraszamy do udziału w konkursie "Zielony Poznań"

Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w jubileuszowej, XX edycji konkursu "Zielony Poznań". Zgłoszenia przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca 2013 r.

Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:

- zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
- balkony, tarasy, loggie i okna
- ogrody przydomowe
- działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
- pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną bieżącego roku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznych, ogólnie dostępnych, na terenach wcześniej niezagospodarowanych.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie - osiedlowym - przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów dokonują dwóch lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta wybiera najciekawsze tereny zieleni w pięciu kategoriach konkursowych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączniku) przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta (ul. Matejki 50 - pok. 113 i 214), w punktach informacyjnych Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Karty zgłoszeń wypełnić będzie można również podczas kiermaszu promującego konkurs, który odbędzie się 11 i 12 maja br. w parku Wilsona.

Dokonując oceny obiektów komisje będą brały pod uwagę zarówno wrażenie ogólne, jak i układ kompozycyjny uwzględniając trafność doboru gatunków i odmian. Obiekty zielone muszą się zdecydowanie wyróżniać na tle architektury miasta i pośród innych zgłoszonych terenów zielonych. Istotne, aby były regularnie pielęgnowane i prawidłowo zadbane. Prezydent Miasta Poznania jesienią br. oficjalnie ogłosi wyniki XX edycji konkursu i wręczy nagrody laureatom. Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca - cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

To już 20. edycja konkursu "Zielony Poznań" organizowanego przez Miasto Poznań. Do udziału w nim z roku na rok zgłasza się coraz więcej właścicieli zielonych obiektów. Poznaniacy chcą, aby miasto naprawdę było zielone - i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. Od 1994 r. do 2012 r. włącznie, w XIX edycjach konkursu wzięło udział 49 502 uczestników. W samym 2012 r. zgłosiło się 4779 uczestników, a 4804 obiekty zostały poddane ocenie. Zgłaszane obiekty charakteryzują się coraz bardziej pomysłowymi rozwiązaniami projektowymi i różnorodnością elementów architektury ogrodowej. Również ciągle zwiększająca się na rynku liczba odmian poszczególnych gatunków sprzyja urozmaiceniu kompozycji.

Karta zgłoszenia udziału w konkursie

Regulamin konkursu
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne w sprawie możliwości zgłaszania przez mieszkańców tematów konsultacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat umożliwienia mieszkańcom Poznania zgłaszania własnych wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji będzie m.in. dyskusja nad liczbą wnioskodawców, którzy będą mieli prawo zaproponować zagadnienie do skonsultowania. Formularze przesyłać można do 31 marca br.


więcej informacji tutaj

XXV sesja RO Ogrody w dniu 04.03.2013 r.

Porządek obrad XXV sesji RO Ogrody w dniu 04.03.2013 r. o godz. 18.00


1. Otwarcie sesji , stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie planu zadań Rady i Zarządu przewidzianych do realizacji w II kwartale br. , m.in.:
- wniosek o przeprowadzenie przeglądu chodników i ulic po zimie i w jego wyniku zgłoszenie do ZDM stwierdzonych ubytków w jezdni i zniszczonych nawierzchni chodników - do wykonania Komisja Infrastruktury w współpracy z Komisją Bezpieczeństwa,
- tematy na posiedzenie Społecznej Rady Bezpieczeństwa przy KP Poznań -Jeżyce, które odbędzie się w dniu 13.03. 2013 r.
- przygotowanie do " Miesiąca Pamięci Narodowej" na Forcie VII.
3. Propozycje ew. zmian dotyczących zasad organizacji konkursu grantowego dla osiedli ( termin zgłoszenia do 15.03 br.) oraz analiza uregulowań zawartych w statutach rad osiedli - ew. uwagi i propozycje zmian do końca kwietnia 2013r.
4. Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. o planowanych inwestycjach na terenie naszego osiedla:
- ustaleniu warunków zabudowy dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grodziskiej 133
- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Ośrodka Radioterapii przy Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Szamarzewskiego 82 / 84 .
5. Informacja Wydziału Oświaty UM dotycząca analizy funkcjonowania liceów ogólnokształcących i szkól ponad gimnazjalnych w mieście Poznaniu (Oś. Ogrody - LO. nr 4, ZSE nr 1, OSW)
6. Przyznanie diet i zwrot poniesionych kosztów dla członków RO Ogrody
na I kwartał.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.


NAJNOWSZY KURIER OGRODOWY - ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Zapraszamy do lektury nowego Kuriera Ogrodowego w wersji elektronicznej.
Wersja papierowa dostępna jest jak zawsze w wybranych sklepach na naszym Osiedlu :-)


pobierz Kurier tutaj

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

tekst zawiadomienia dostępny tutaj

Sprawa "Pętli Ogrody"

We wtorek 12 lutego spotkaliśmy się z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych i Stowarzyszenia Kupców Ogrody w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska parkowania i wjazdu samochodów na Plac L.Warynskiego. W spotkaniu wziął udział Kierownik Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Pan Maciej Bąbała oraz Radna Miasta Poznania Pani Katarzyna Kretkowska. Wspólnie przyjeliśmy propozycję ZKZL jako optymalne rozwiązanie i będziemy monitować dalszy przebieg wspólnych działań.

objaśnienia rozmieszczenia znaków do mapy

WsteczPlayDalej

XXIII sesja Rady Osiedla Ogrody

W dniu 07 stycznia 2013r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla Ogrody odbędzie się XXIII sesja Rady Osiedla Ogrody

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie proponowanego porządku.
2. Podsumowanie działań Rady w 2012 roku.
3. Ocena pracy Zarządu Osiedla
4. Ustalenie harmonogramu pracy na rok 2013 - terminów sesji i ramowej tematyki,
Proponowane terminy sesji: 11.02, 04.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01 lub 08.07,
05.08, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12
5. Wolne głosy i wnioski.
6 Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Osiedla

Janusz Cybichowski


Kurier Ogrodowy

Najnowszy numer Kuriera Ogrodowego. Zapraszamy do lektury.
pobierz tutaj

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA.

INFORMACJE TUTAJ

Konkurs "Zielony Poznań 2012" rozstrzygnięty


W dniu 9 listopada br. odbyło się rozstrzygnięcie osiedlowego etapu konkursu "Zielony Poznań". Wyróżnieni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki związane z tematyką ogrodową.
W tegorocznej edycji "Zielonego Poznania" wzięła udział rekordowa liczba mieszkańców.
Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie i zgłaszanie swoich ogródków, balkonów oraz zieleńców. Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu nasze osiedle jest jeszcze piękniejsze.
Tegoroczni laureaci, którzy awansowali do etapu w Urzędzie Miasta Poznania:
1. Jadwiga Bartkowiak
2. Hanna Krępuła
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2
4. Małgorzata Nożewska
oraz wyróżnieni laureaci na szczeblu osiedlowym:
5. Aleksandra Niżyńska
6. Elżbieta Koblańska
7. Tomasz Wiela
8. Lidia Szłapka.

W dniu 16 listopada 2012 r., w Urzędzie Miasta Poznania wręczono wyróżnienia i nagrody szczebla miejskiego. Bardzo nam miło poinformować, ze Pani Hanna Krępuła zajęła 3 miejsce w kategorii Ogrody przydomowe.
Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.


Z radością informujemy, że Rada Osiedla Ogrody uzyskała grant z budżetu Miasta Poznania na modernizację placu zabaw przy ul. Paszty.
W przyszłym roku powstanie w tym miejscu nowy, kolorowy plac zabaw z wieloma urządzeniami zabawowymi, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Na naszym osiedlu brakowało funkcjonalnego i nowoczesnego miejsca, gdzie dzieci bedą mogły pobawić się, a ich opiekunowie odpocząć i porozmawiać. Postanowiliśmy więc ubiegać się o te środki. Cieszymy tym bardziej, że na 36 wniosków poznańskich osiedli Komisja Grantowa wybrała 15, w tym nasz :)

PLAN FINANSOWY OSIEDLA OGRODY NA 2013 ROK.

Projekt planu finansowego Osiedla Ogrody na 2013r.
Projektowane przyznane środki finansowe z budżetu Miasta Poznania:
- na zadania inwestycyjne: 108.088,00 zł
- na zadania bieżące: 44.803, 08 zł
- diety: 8.178,92 zł.
Razem: 161.069,92 zł.

W dniu 30 sierpnia 2012r. Rada Osiedla Ogrody zaplanowała przeznaczyć powyższe środki na następujące zadania w 2013r:
I. Wydatki na zadania inwestycyjne - 109.046,00 zł, z tego:
1. 42.046,00 zł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Paszty w Poznaniu": Rada Osiedla zgłosiła w tym roku powyższy projekt w tzw. "konkursie grantowym" do Urzędu Miasta Poznania. Staramy się o dofinansowanie w wys. 200.000,00 zł. Jeżeli otrzymamy grant mieszkańcy będą zyskają nowoczesny, bezpieczny i ogrodzony plac zabaw, na którym będą mogły się bawić zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. W przeciwnym razie środki z budżetu Osiedla zostaną wydatkowane na inne zadanie inwestycyjne.
2. 5.000,00 zł - modernizacja placu zabaw w żłobku "Koniczynka" przy ul. Nowy Świat.
3. 10.000,00 zł - wymiana płotu w przedszkolu "Mały Olimpijczyk".
4. 52.000,00 zł - modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej (odcinek od ul Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego) - zadanie to leży w gestii Zarządu Dróg Miejskich, a jego realizacja zależy od tego czy ZDM przyjmie to zadanie w swoim przyszłorocznym planie.
II. Wydatki na zadania bieżące , z tego:
1. 8.300,00 zł - na zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla szkół i przedszkola na terenie osiedla .
2. 2.500,00 zł - zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej patrolującej Osiedle Ogrody.
3. 2.000,00 zł - do Wydziału Kryzysowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup specjalnej pompy szlamowej (OSP współpracuje z Osiedlem Ogrody).
4. 3.000,00 zł - na wydarzenia kulturalne w Ogrodzie Botanicznym organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Botanicznego.
5. 2.000,00 zł - na zakup koszy na śmieci na terenie Pl. Warynskiego - realizacja zadania zależy od ZKZL- u.
6. 4.500,00 zł - do Zarządu Zieleni Miejskiej na bieżące utrzymanie zieleńców na terenie Osiedla
7. 6.000,00 - festyn osiedlowy integracyjny,
8. 1.500,00 zł - na organizację konkursu "Zielony Poznań".
9. 10.000,00 zł - druk gazetki osiedlowej i inne wydatki związane z osiedlem.
10. 4.000,00 zł - bieżące utrzymanie placów zabaw.
11. 8.178,92 zł - diety na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Osiedla.

Przedstawiony plan został opracowany w oparciu o projektowane dane dotyczące budżetu Miasta Poznania na 2013r. Jeżeli środki finansowe dla osiedli zostaną zmniejszone będziemy musieli zmienić nasz plan, o czym poinformujemy mieszkańców na łamach Kuriera i na stornie internetowej.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA :)

Jak, gdzie i kiedy, czyli głosowanie nad propozycjami do budżetu obywatelskiego.

dowiedz się więcej

ZAPRASZAMY - SZYKUJĄ SIĘ NiESAMOWITE EMOCJE PIŁKARSKIE ;)

"CHWAŁA ŻOŁNIERZOM"
Na początku września, jak co roku, razem z mieszkańcami oddaliśmy hołd poznańskim bohaterom poległym 1 września 1939r.,


WsteczPlayDalej

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 14 marca br. odbyło się spotkanie mieszkańców naszego osiedla z Radą Osiedla Ogrody oraz przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Chcieliśmy porozmawiać z mieszkańcami o problemach najbardziej ich nurtujących i wymagających realizacji w pierwszej kolejności, rozliczyć się z naszej działalności za 2011r. i przedstawić plany na rok bieżący.

Spotkanie zdominował temat porządku i bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Mieszkańcy i przedstawiciele wspólnot podjęli bardzo ważny temat nowo wyremontowanego Placu Waryńskiego (potocznie zwanego Pętlą). Jest to centralny punkt naszego osiedla, z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak i osoby korzystające ze znajdującej się w pobliżu komunikacji MPK oraz studenci. Problemem i poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pieszych są wjeżdżające i jeżdżące w tym miejscu samochody. Ponadto parkujące pojazdy dostawcze naruszają i psują niedawno wyremontowaną nawierzchnię placu. Radni Osiedlowi wraz ze służbami miejskimi zobowiązali się w najbliższym czasie skontaktować z zarządcą tego terenu i jak najszybciej rozwiązać ten istotny problem. Rozwiązaniem mogłoby być np. postawienie ruchomych słupków ograniczających wjazd pojazdom lub zakazujących wjazd na ten teren.

Szeroko komentowany był również tragiczny stan dróg i chodników na naszym osiedlu oraz brak miejsc parkingowych dla mieszkańców. Rada Osiedla niestety nie posiada wystarczających środków aby wyremontować wszystkie drogi na osiedlu. Na szczęście w tym dzięki naszym staraniom Zarząd Dróg Miejskich prawdopodobnie wyremontuje ul. Nowy Świat. Rada Osiedla przeznacza na ten cel ponad 100.000 zł, a projekt remontu tej ulicy sporządziliśmy już 2 lata temu.
Jeśli chodzi o miejsca parkingowe to niestety jest to problem całego miasta, a wraz z wprowadzeniem płatnej strefy parkowania na sąsiednich Jeżycach, większość kierowców zostawia swoje auta na Ogrodach. Mieszkańcy na spotkaniu zasugerowali kilka ciekawych propozycji zmniejszenia tego problemu, które zamierzamy przedstawić odpowiednim instytucjom miejskim.
Istotny dla nas był również postulat mieszkańców aby zwiększyć z budżetu osiedla środki na bezpieczeństwo i porządek na osiedlu.
Pozostałe tematy dotyczyły problemów na co dzień nurtujących poszczególnych mieszkańców, które wraz z nimi spróbujemy rozwiązać.

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim za udział w spotkaniu, bardzo cenne uwagi i sugestie dotyczące naszej działalności i potrzeb osiedla. Są one dla nas ważnymi wytycznymi i mobilizują do dalszej pracy na rzecz osiedla.
Planujemy organizować podobne spotkania znacznie częściej i liczymy na jeszcze szerszy udział mieszkańców.

WsteczPlayDalej

AKTYWNA REHABILITACJA

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich osób, które w wyniku urazu rdzenia kręgowego są uzależnione od wózka inwalidzkiego.
Obecnie realizujemy projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy II". Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są nieaktywne zawodowo osoby po urazie rdzenia kręgowego ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunowie. Głównym celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia na rynek pracy. Nasze działania regionalne to również zajęcia aktywnej rehabilitacji dla dorosłych, dzieci i młodzieży.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Wielkopolskiego Biura Regionalnego "FAR", które mieści się w OSW przy ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu. Biuro czynne jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8:00 do 16:00 oraz w czwartki od 10:00 do 18:00.

Konsultacje społeczne

Radni Miejscy we współpracy z Instytutem Socjologii UAM organizują konsultacje społeczne w dniach 27 II - 1 III.

Konsultacje będą dotyczyć spraw rozwoju i odnowy śródmieścia Poznania. Radni chcą poznać opinie mieszkańców o tym jak się mieszka, pracuje i spędza czas w śródmieściu Poznania (Centrum, Jeżyce, Łazarz i Wilda). Wiedza o słabych i mocnych stronach śródmieścia, a także głównych problemach i potrzebach mieszkańców będzie cenna przy opracowaniu kompleksowego program rozwoju i odnowy tej części miasta.

Ankieterzy przeprowadzą konsultacje każdego dnia w innym miejscu, w specjalnym autobusie (prawdopodobnie w londyńskim "piętrusie" lub w zabytkowym "ogórku"). Wypełnienie ankiety potrwa zaledwie 3 minuty.

Harmonogram konsultacji:
Centrum: Plac Wolności - 27 lutego (poniedziałek),
Jeżyce: Rynek Jeżycki - 28 lutego (wtorek),
Łazarz: Rynek Łazarski - 29 lutego (środa),
Wilda: Rynek Wildecki - 1 marca (czwartek

w godz. 12-17.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY NA 2012r.

Plan rzeczowo-finansowy Rady Osiedla Ogrody w 2012r.

Rada Osiedla Ogrody otrzymała do dyspozycji środki w łącznej wysokości 150.955,00 zł, z czego 53.213,00 zł stanowią środki na zadania bieżące, 97.742,00 zł środki na zadania majątkowe. Planując wydatki na rok bieżący kierowaliśmy się potrzebami naszych mieszkańców i rozwojem osiedla.

Plan na 2012r. przedstawia się następująco:
2500,00 zł zaplanowano na zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców osiedla realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,
1000,00 zł przeznaczyliśmy na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola i szkół znajdujących się na terenie osiedla,
700,00 zł przeznaczono na nagrody na konkursy dla uczniów szkoły podstawowej nr 70,
3500,00 zł zaplanowano na zakup trzech dystrybutorów torebek i śmietników na psie odchody. Zadanie to jest realizowane w ramach programu prowadzonego przez Miasto Poznań "Kejter też Poznaniak". Zakup dystrybutorów ma celu utrzymanie czystości na terenie naszego osiedla i ułatwienie mieszkańcom sprzątania po swoich pupilach,
1500,00 zł jak co roku przeznaczyliśmy na osiedlowy etap Konkursu "Zielony Poznań",
9000,00 zł zaplanowaliśmy na organizację wspólnie ze szkoła podstawową nr 70 festynu szkolno-osiedlowego dla dzieci i młodzieży ,
14500,00 zł chcemy przeznaczyć na organizacje międzyosiedlowego turnieju piłkarskiego i imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży,
100.062,00 zł - przeznaczyliśmy na remont ul. Nowy Świat. Całkowity koszt remontu jest znacznie wyższy i przekracza możliwości finansowe osiedla, dlatego realizacja tego zadania w 2012r. jest uzależniona od wsparcia finansowego Zarządu Dróg Miejskich.
Pozostałe wydatki obejmują wydatki administracyjne oraz druk gazetki osiedlowej "Kurier Ogrodowy".


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO OSIEDLA OGRODY

W dniu 06 lutego br. na sesji Rady Osiedla Ogrody zostało przedstawione i przyjęte sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Osiedla Ogrody za 2011rok.


Sprawozdanie do pobrania

System przekazywania ostrzeżeń za pomocą SMS

Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Poznania uruchomiło system do przekazywania ostrzeżeń na telefony komórkowe w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS).
Dzięki systemowi mieszkańcy mogą otrzymywać informacje m.in. o: poważnych zagrożeniach (powodzie, epidemie, skażenia chemiczne) Dowiedzą się o sytuacjach kryzysowych, zagrażających bezpośrednio ich zdrowiu i życiu. Zostaną powiadomieni o konieczności ewakuacji z określonych rejonów miasta.
Wszystkie osiedla - jednostki pomocnicze otrzymały swój kod rejestracyjny. Każdy mieszkaniec może zarejestrować się w serwisie ostrzegawczym wysyłając SMS-em kod swojego osiedla pod numer
661 000 112.

Kod osiedla Ogrody :
rejestrujący: Tak.poz22
wyrejestrowujący: Nie.poz22

Otrzymywanie ostrzeżeń w ramach systemu jest bezpłatne, użytkownik ponosi koszt tylko przy rejestracji - zgodnie z cennikiem operatora własnego telefonu komórkowego. Wykaz osiedli i ich kody - w załączniku.

ulotka


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
Hit Counter